Villkor för att boka matlagningsevent

Avbokning eller ändring
Avbokning eller ändring av bokning är kostnadsfritt möjligt senast 8 dagar före. Efter det debiteras vi en kostnad för tid och råvaror. Vid avbokning senast 5 dagar innan debiteras 50 procent av beloppet och senast 48 timmar innan 100 procent av beloppet.

Eftersom vi hyr lokaler beroende på gruppens storlek räknar vi med att minst lika många som är anmälda dyker upp. Om det blir förändringar måste vi få veta det minst åtta dagar i förväg så att vi har chans att eventuellt boka en annan lokal. Det gäller framförallt om det blir färre deltagare än vad som är anmält från början. Våra största kostnader är lokalhyra och personal och vi vill helst inte gå back. Om ni blir färre än vad som är anmält utan att vi har fått veta det kommer vi att fakturera det antal som är anmälda.

Våra offerter innehåller ett förslag där vi beskriver vad vi levererar och en uppskattning av priset. Giltighetstiden är 30 dagar.

Moms tillkommer om ingenting annat är överenskommet. Betalning sker mot faktura om 10 dagar netto efter avslutat uppdrag om kund inte har kommit överens om någonting annat innan utfört event.